10/12/2004 | 3270 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCXDVN326:2004, TIEU CHUAN XDVN TCXDVN326:2004, BO XAY DUNG, COC KHOAN NHOI, TIEU CHUAN XAY DUNG VIET NAM TCXDVN 326:2004, TIEU CHUAN THI CONG VA NGHIEM THU, XAY DUNG