01/01/1980 | 3476 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCXD79:1980, TIEU CHUAN XDVN TCXD79:1980, ***, TCXD 79:1980, THI CONG VA NGHIEM THU, CONG TAC NEN MONG, XAY DUNG