01/01/2011 | 6145 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8793 : 2011

TRƯỜNG TIU HỌC - YÊU CU THIẾT K

Primary school - Design requirements

Lời nói đầu

TCVN 8793 : 2011 thay thế TCVN 3978 : 1984.

TCVN 8793 : 2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

TRƯNG TIU HC - YÊU CU THIT K

Primary school - Design requirements
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Tags: TCVN8793:2011, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN8793:2011, ***, XAY DUNG