17/04/1990 | 3485 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCVN5065:1990, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN5065:1990, BO XAY DUNG, TCVN 5065:1990, KHACH SAN, TIEU CHUAN THIET KE, XAY DUNG