04/12/2003 | 2926 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCVN8-30:2003, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN8-30:2003, BO KHOA HOC VA CONG NGHE, TCVN 8-30:2003, TIEU CHUAN BAN VE KY THUAT, NGUYEN TAC CHUNG VE BIEU DIEN, QUY UOC CO BAN