01/01/1987 | 4392 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCVN4419:1987, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN4419:1987, ***, TCVN 4419:1987, KHAO SAT CHO XAY DUNG, NGUYEN TAC CO BAN, XAY DUNG