01/01/2011 | 3034 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCVN8860-1:2011, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN8860-1:2011, ***, XAC DINH DO ON DINH, XAC DINH DO DEO MARSHALL, BE TONG NHUA, PHUONG PHAP THU, TCVN 8860-1:2011, XAY DUNG