01/01/2009 | 3515 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8256 : 2009

TẤM THẠCH CAO - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Gypsum boards - Specifications

Lời nói đầu

TCVN 8256 : 2009 được xây dựng trên cơ sở ASTM C1396/C 1396M: Standard ecification for Gypsum Board và ASTM C1278/C1278M: Standard Specification for fiber - Reinforced Gypsum panels.

TCVN 8256 : 2009 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

TẤM THẠCH CAO - YÊU CẦU KỸ THUẬT

Gypsum boards - Specifications
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Tags: TCVN8256:2009, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN8256:2009, ***, TAM THACH CAO, YEU CAU KY THUAT TAM THACH CAO, TCVN 8256:2009, CONG NGHIEP, XAY DUNG