01/01/2012 | 2644 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCVN7830:2012, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN7830:2012, ***, HIEU SUAT NANG LUONG, HIEU SUAT NANG LUONG DIEU HOA KHONG KHI, MAY DIEU HOA KHONG KHI, TIEU CHUAN QUOC GIA MAY DIEU HOA KHONG KHI, TCVN 7830:2012, DIEN - DIEN TU, CONG NGHIEP