01/01/2009 | 5138 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN7189:2009, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN7189:2009, ***, THIET BI CONG NGHE THONG TIN, DAC TINH NHIEU TAN SO VO TUYEN, GIOI HAN VA PHUONG PHAP DO, TCVN 7189:2009, DIEN - DIEN TU