01/01/2012 | 5525 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCVN5574:2012, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN5574:2012, ***, TIEU CHUAN THIET KE, KET CAU BE TONG, KET CAU BE TONG BE TONG COT THEP, KET CAU BE TONG COT THEP, TCVN 5574:2012, XAY DUNG