01/01/1981 | 3050 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCVN3624:1981, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN3624:1981, BO BUU CHINH VIEN THONG, PHUONG PHAP THU, QUY TAC NGHIEM THU, MOI NOI TIEP XUC DIEN, TCVN 3624:1981, DIEN - DIEN TU