01/01/1993 | 4672 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: TCVN3118:1993, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN3118:1993, ***, PHUONG PHAP XAC DINH CUONG DO NEN, BE TONG NANG, TCVN 3118:1993, XAY DUNG