29/09/2011 | 4109 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 973/QD-BHXH, QUYET DINH 973 2011, BAO HIEM XA HOI VIET NAM, CONG NHAN KET QUA TRUNG TUYEN, THI TUYEN VIEN CHUC, NGANH BAO HIEM XA HOI VIET NAM, BAO HIEM, LAO DONG - TIEN LUONG