19/12/2012 | 13669 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Tags: QCVN11:2012/BLDTBXH, QUY CHUAN QCVN11:2012, BO LAO DONG - THUONG BINH VA XA HOI, THANG CUON, AN TOAN LAO DONG, BANG TAI CHO NGUOI, QCVN 11:2012/BLDTBXH