30/07/2010 | 3275 Lượt xem |

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 02:2010/BTTTT

VỀ �ẶC T�NH �IỆN/VẬT LÝ CỦA C�C GIAO DIỆN �IỆN PH�N CẤP SỐ

 

National technical regulation on physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces

 

 

 

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tin, bài liên quan:

12 chủ đề nổi bật năm 2015


Tags: QCVN02:2010/BTTTT, QUY CHUAN QCVN02:2010, BO THONG TIN VA TRUYEN THONG, QCVN 02:2010/BTTTT, DAC TINH DIEN, DAC TINH VAT LY, GIAO DIEN DIEN PHAN CAP SO, DIEN - DIEN TU