30/08/2010 | 12536 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 92/2010/ND-CP, NGHI DINH 92 2010, CHINH PHU, HUONG DAN, LUAT PHONG CHONG BENH TRUYEN NHIEM, BAO DAM AN TOAN SINH HOC, THE THAO - Y TE