21/03/2012 | 18337 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 21/2012/ND-CP, NGHI DINH 21 2012, CHINH PHU, QUAN LY CANG BIEN VA LUONG HANG HAI, GIAO THONG - VAN TAI