01/01/1991 | 2894 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN NGÀNH

64TCN 52:1991

DICANXI PHOTPHAT NGẬM HAI PHÂN TỬ NƯỚC

Các chỉ tiêu hoá lý của dicanxi photphat phải phù hợp với mức quy định trong bảng:

Mức

1. Dạng ngoài và màu sắc

Bột màu trắng

2. Hàm lượng anhidric photphoric (P2O5) tan trong dung dịch axit clohidric 0,4% tính bằng %, không nhỏ hơn

38

3. Hàm lượng ẩm, tính bằng %, không lớn hơn
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Tags: 64TCN52:1991, TIEU CHUAN NGANH 64TCN52:1991, ***, 64TCN 52:1991, DICANXI PHOTPHAT NGAM HAI PHAN TU NUOC, HOA CHAT