01/01/1995 | 2669 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN NGÀNH

10 TCN 214:1995

THUỐC TRỪ SÂU DIAZINON 50% DẠNG NHŨ DẦU

YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Diazinon 50% dạng nhũ dầu, dùng làm thuốc trừ sâu hại cây trồng trong nông nghiệp.

1. Yêu cầu kỹ thuật

1.1. Thành phần thuốc

- Sản phẩm Diazinon 50% dạng nhũ dầu là hỗn hợp của 50% hoạt chất Diazinon, dung môi và các chất phụ gia khác.

- Tên hoá học: 0,0- Dietyl - 2 izopropyl - 6 metyl - 4 pyrimidinnyl - phốtphothionat

- Công thức phân tử: C12H21N2O3PS
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Tags: 10TCN214:1995, TIEU CHUAN NGANH 10TCN214:1995, ***, THUOC TRU SAU DIAZINON DANG NHU DAU, THUOC TRU SAU DIAZINON, THUOC TRU SAU, YEU CAU VA PHUONG PHAP THU, PHUONG PHAP THU, 10 TCN 214:1995, NONG NGHIEP