Chế độ kế toán đối với Công ty quản lý quỹ

16/09/2011 14:26 PM

Ngày 05/09/2011, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 125/2011/TT-BTC, hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý quỹ.

Ms. Mỹ Trang

Theo đó, đổi tên và bổ sung tài khoản kế toán cấp 2 của các Tài khoản cấp 1 đã ban hành tại Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC. Cụ thể, đổi tên Tài khoản 511 thành “Doanh thu hoạt động nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ khác”. TK 532 thành “Các khoản giảm trừ doanh thu”; TK  631 thành “Chi phí hoạt động nghiệp vụ”; TK 002 - thành “Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ”; TK 003  thành “Tài sản nhận ký cược”.

Đồng thời, bổ sung 3 Tài khoản cấp 1 trong Bảng Cân đối kế toán và 6 Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán, bao gồm: TK 132 - Phải thu hoạt động nghiệp vụ; TK 359 - Quỹ dự phòng Bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư; TK 637 - Chi phí trực tiếp chung; TK 012 - Chứng khoán lưu ký của Công ty quản lý Quỹ; TK 015 - Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý Quỹ; TK 021 - Tiền gửi của NĐT ủy thác; TK 022 - Danh mục đầu tư của NĐT ủy thác; TK 023 - Các khoản phải thu của NĐT ủy thác; TK 024 - Các khoản phải trả của NĐT ủy thác.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,556

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:20 | 12/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.
  • 13:32 | 08/04/2021 Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.
  • 09:00 | 08/04/2021 Công văn 881/BHXH-CSXH về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
  • 08:55 | 08/04/2021 Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.
  • 07:35 | 08/04/2021 Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến.
  • 10:45 | 07/04/2021 Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.
  • 11:35 | 06/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
  • 11:27 | 06/04/2021 Thông tư 22/2021/TT-BTC quy định về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn