Applications for self-finalization of personal income tax (PIT) from tax year 2021

30/03/2022 14:04 PM

General Department of Taxation has recently issued Official Dispatch No. 883/TCT-DNNCN providing guidance on PIT finalization.

Thu Linh

According to the Official Dispatch, an application submitted by a taxpayer who directly finalizes PIT with a tax authority shall include:

(1) PIT finalization according to form No. 02/QTT-TNCN enclosed with Circular No. 80/2021/TT-BTC dated September 09, 2021.

(2) An attached list of dependent exemption according to form No. 02-1/BK-QTT-TNCN issued together with Circular No. 80/2021/TT-BTC dated September 29, 2021.

(3) Photocopies of documents proving the amount of tax deducted or provisionally paid in the year or paid overseas (if any).

If the income-paying organization does not provide tax deduction documents for the taxpayer because it has been shut down, the tax authority shall, according to the taxation database, consider processing the taxpayer’s application without requiring the tax deduction documents.

If the income-paying organization or individual (employer) uses electronic PIT deduction documents, the taxpayer shall print and use physical copies of the electronic PIT deduction documents sent to the taxpayer by the employer.

(4) A copy of the tax deduction certificate (specifying the tax payment according to which income tax declaration) issued by the employer (or copies of the bank documents on the overseas tax payment with certification of the taxpayer in case the foreign authority does not issue the written certificate of the tax payment according to the law of that country).

(5) Copies of invoices proving contributions to charitable funds, humanitarian funds or scholarship funds (if any).

(6) Documents proving the amount of money paid by the overseas income-paying organization if the taxpayer was paid from abroad by an international organization, Embassy, Consulate.

(7) Dependant claiming documents (in case dependant exemption is claimed at the time of tax finalization for unregistered dependants).

Official Dispatch No. 883/TCT-DNNCN was promulgated on March 24, 2022.
 

>> CLICK HERE TO READ THE ARTICLE IN VIETNAMESE

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 616

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:20 | 07/07/2022 Thông tư 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin.
  • 16:10 | 07/07/2022 Thông tư 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 sửa đổi #Thông tư 46/2017/TT-BTTTT# quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.
  • 16:00 | 07/07/2022 Quyết định 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 công bố các chỉ tiêu về hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
  • 13:45 | 07/07/2022 Thông tư 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
  • 10:10 | 07/07/2022 Quyết định 793/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT.
  • 07:58 | 07/07/2022 Quyết định 766/2022/QĐ-CTN ngày 01/7/2022 về đặc xá năm 2022.
  • 07:50 | 07/07/2022 Hướng dẫn 73/HD-HĐTVĐX về triển khai thực hiện Quyết định 766/2022/QĐ-CTN về đặc xá năm 2022.
  • 07:45 | 07/07/2022 Quyết định 1858/QĐ-BYT ngày 06/7/2022 về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
  • 11:05 | 06/07/2022 Thông tư 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 quy định về việc phân giao ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá.
  • 11:00 | 06/07/2022 Thông tư 13/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 về khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn