Công bố thông tin của thành viên giao dịch công cụ nợ đặc biệt

18/06/2019 15:09 PM

Thông tư 30/2019/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh… và trái phiếu chính quyền địa phương.

Phạm Hồng

Theo đó, thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường giao dịch công cụ nợ tại Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) phải công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu.

Trong đó, việc công bố thông tin định kỳ thực hiện như sau:

- Thành viên giao dịch đặc biệt là công ty đại chúng, công ty đại chúng quy mô lớn, công ty niêm yết công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015.

- Thành viên giao dịch đặc biệt không thuộc các đối tượng kể trên thực hiện công bố thông tin định kỳ trên trang thông tin điện tử của SGDCK và trang thông tin điện tử của chính mình như sau:

+ Thông tin công bố: báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán (hiện hành bao gồm Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét, Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên);

+ Thời hạn công bố: trong vòng 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (hiện hành là không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính).

Thông tư 30/2019/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2019) thay thế Thông tư 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012, Thông tư 10/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 và Thông tư 46/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,816

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:00 | 27/11/2021 Nghị quyết 39/2021/QH15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025.
  • 09:30 | 27/11/2021 Nghị quyết 31/2021/QH15 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
  • 09:00 | 27/11/2021 Nghị quyết 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 về tổ chức phiên tòa trực tuyến.
  • 17:00 | 26/11/2021 Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.
  • 11:00 | 25/11/2021 Công văn 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021 xử lý vướng mắc Nghị định 18/2021/NĐ-CP hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
  • 09:00 | 25/11/2021 Quyết định 1652/QĐ-TCT ngày 23/11/2021 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021 thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
  • 17:30 | 24/11/2021 Từ 01/01/2022, Thông tư 103/2021/TT-BTC hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 24/11/2021 Thông tư 102/2021/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/2022.
  • 08:00 | 23/11/2021 Quyết định 401/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 về Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân.
  • 10:00 | 22/11/2021 Quyết định 396/QĐ-VKSTC ngày 16/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định việc thăm hỏi ốm đau, viếng đám tang, tổ chức lễ tang.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn