Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Công bố thông tin của thành viên giao dịch công cụ nợ đặc biệt

18/06/2019 15:09 PM

Thông tư 30/2019/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh… và trái phiếu chính quyền địa phương.

Phạm Hồng

Theo đó, thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường giao dịch công cụ nợ tại Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) phải công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu.

Trong đó, việc công bố thông tin định kỳ thực hiện như sau:

- Thành viên giao dịch đặc biệt là công ty đại chúng, công ty đại chúng quy mô lớn, công ty niêm yết công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015.

- Thành viên giao dịch đặc biệt không thuộc các đối tượng kể trên thực hiện công bố thông tin định kỳ trên trang thông tin điện tử của SGDCK và trang thông tin điện tử của chính mình như sau:

+ Thông tin công bố: báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán (hiện hành bao gồm Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét, Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên);

+ Thời hạn công bố: trong vòng 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (hiện hành là không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính).

Thông tư 30/2019/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2019) thay thế Thông tư 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012, Thông tư 10/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 và Thông tư 46/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,322

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:20 | 06/08/2020 Công văn 4199/BYT-VPB1 ngày 05/8/2020 về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone.
  • 08:40 | 06/08/2020 Công văn 2908/BGDĐT-GDTC ngày 04/8/2020 về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
  • 11:45 | 05/08/2020 Quyết định 1180/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân.
  • 08:50 | 05/08/2020 Từ 01/10/2020, Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục có hiệu lực thi hành.
  • 08:40 | 05/08/2020 Công văn 4068/BYT-KHTC ngày 30/7/2020 về việc thanh toán bảo hiểm y tế chi phí xét nghiệm COVID-19.
  • 08:30 | 05/08/2020 Nghị định 89/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có hiệu lực từ 20/9/2020.
  • 07:30 | 05/08/2020 Từ 15/9/2020, Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 04/08/2020 Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 Mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.
  • 15:00 | 04/08/2020 Công văn 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020 về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
  • 11:50 | 04/08/2020 Thông báo 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn