Công bố thông tin của thành viên giao dịch công cụ nợ đặc biệt

18/06/2019 15:09 PM

Thông tư 30/2019/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh… và trái phiếu chính quyền địa phương.

Phạm Hồng

Theo đó, thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường giao dịch công cụ nợ tại Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) phải công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu.

Trong đó, việc công bố thông tin định kỳ thực hiện như sau:

- Thành viên giao dịch đặc biệt là công ty đại chúng, công ty đại chúng quy mô lớn, công ty niêm yết công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015.

- Thành viên giao dịch đặc biệt không thuộc các đối tượng kể trên thực hiện công bố thông tin định kỳ trên trang thông tin điện tử của SGDCK và trang thông tin điện tử của chính mình như sau:

+ Thông tin công bố: báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán (hiện hành bao gồm Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét, Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên);

+ Thời hạn công bố: trong vòng 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (hiện hành là không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính).

Thông tư 30/2019/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2019) thay thế Thông tư 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012, Thông tư 10/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 và Thông tư 46/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017.

Chia sẻ bài viết lên facebook 693

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:05 | 21/08/2019 Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
  • 15:00 | 21/08/2019 Công văn 3000/BHXH-TTKT ngày 16/8/2019 về tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  • 08:20 | 21/08/2019 Thông tư 10/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2016/TT-NHNN về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng có hiệu lực từ 15/9/2019.
  • 07:50 | 21/08/2019 Quyết định 2314/QĐ-BCT ngày 31/7/2019 ban hành phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 và định hướng đến 2021.
  • 15:00 | 20/08/2019 Quyết định 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
  • 11:00 | 20/08/2019 Công văn 4763/BYT-KH-TC ngày 16/8/2019 triển khai Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT về giá dịch vụ khám, chữa bệnh.
  • 13:45 | 19/08/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3529/BGDĐT-GDTC ngày 16/8/2019 về việc tăng cường công tác, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.
  • 08:10 | 17/08/2019 Ngày 16/8/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 1030/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.
  • 07:40 | 17/08/2019 Công văn 3523/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 16/8/2019 về tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô.
  • 13:35 | 16/08/2019 Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận BHXH, BH thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận BHYT, Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động của BLHS.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn