Hiệp định CPTPP 14/11/2017 08:33 AM

Bản tiếng Việt Hiệp định CPTPP: Danh mục các nghĩa vụ tạm hoãn thực thi của TPP

14/11/2017 08:33 AM

Sau đây là toàn văn danh mục các nghĩa vụ tạm hoãn thực thi của TPP.

1. Hàng chuyển phát nhanh - Điều 5.7.1 (f) - tạm hoãn câu thứ 2

2. Thỏa thuận Đầu tư và Chấp thuận Đầu tư (ISDS - Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước áp dụng trong chương này)
Điều 9.1 Các định nghĩa - tạm hoãn “thỏa thuận đầu tư” và “Chấp thuận đầu tư” và các chú thích đi kèm (5-11)
Điều 9.19.1 Trình Khiếu kiện ra Trọng tài - a (i) B và C; (b) (i) B và C (chấp thuận đầu tư hoặc thỏa thuận đầu tư) và ghi chú 31 đi kèm.
Điều 9.19.2 Trình Khiếu kiện ra Trọng tài - ghi chú 32
Điều 9.19.3 Trình Khiếu kiện ra Trọng tài - (b) xóa bỏ chấp thuận đầu tư hoặc thỏa thuận đầu tư
Điều 9.22.5 Lựa chọn trọng tài
Điều 9.25.2 Luật áp dụng
Phụ lục 9-L Các hợp đồng đầu tư

3. Dịch vụ chuyển phát nhanh - Phụ lục 10-B - tạm hoãn đoạn 5 và 6

4. Chuẩn đối xử tối thiểu tại Điều 11.2 - tạm hoãn tiểu mục 2(b); ghi chú 3 và Phụ lục 11-E

5. Giải quyết tranh chấp Viễn thông - Điều 13.21.1 (d)

6. Điều kiện tham dự thầu - Điều 15.8.5 - Các cam kết liên quan đến quyền lao động trong điều kiện tham gia dự thầu.

7. Đàm phán trong tương lai - Điều 15.24.2 - tạm hoãn “không muộn hơn 3 năm sau ngày Hiệp định có hiệu lực."

* ghi chú: Các Bên đồng ý rằng các cuộc đàm phán được đề cập trong Điều khoản 15.24.2 sẽ bắt đầu không sớm hơn 5 năm sau ngày Hiệp định có hiệu lực, trừ khi các thành viên có đồng ý gì khác. Những cuộc đàm phán như vậy sẽ bắt đầu khi có một Bên yêu cầu.

8. Đối xử Quốc gia - Điều 18.8 ghi chú 4 - tạm hoãn hai câu cuối.

9. Đối tượng có thể được cấp bằng độc quyền sáng chế - Điều 18.37.2 và 18.37.4 (Câu thứ 2)

10. Điều chỉnh thời hạn bằng sáng chế do sự chậm trễ của cơ quan cấp bằng sáng chế - Điều 18.46

11. Điều chỉnh thời hạn bảo hộ sáng chế do bị rút ngắn bất hợp lý - Điều 18.48

12. Bảo hộ dữ liệu thử nghiệm bí mật hoặc dữ liệu bí mật khác - Điều 18.50

13. Sinh phẩm - Điều 18.51

14. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan - Điều 18.63

15. Các biện pháp công nghệ bảo vệ quyền (TPMs) - Điều 18.68

16. Thông tin quản lý quyền (RMI) - Điều 18.69

17. Bảo hộ tín hiệu cáp và tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa - Điều 18.79

18. Chế tài pháp lý và Khu vực an toàn - Điều 18.82 và các Phụ lục 18-E và 18-F

19. Bảo tồn và Thương mại (các biện pháp “chống” thương mại trái phép) - Điều 20.17.5 - tạm hoãn cụm “hay một luật áp dụng khác” và Chú thích 26

20. Minh bạch và công bằng về thủ tục đối với hàng hóa dược phẩm và thiết bị y tế - tạm hoãn Phụ lục 26 - Điều 3 về Công bằng về thủ tục.

Các vấn đề sẽ được thống nhất trước thời điểm ký kết Hiệp định trên cơ sở đồng thuận giữa tất cả các Bên để việc tạm hoãn có hiệu lực.

1. Doanh nghiệp nhà nước, Phụ lục IV (Malaysia)

2. Các biện pháp không tương thích về Dịch vụ và Đầu tư, Phụ lục II - Brunei Darussalam, 14- Than - đoạn 3

3. Giải quyết tranh chấp (trừng phạt thương mại) - Điều 28.20 (Việt Nam)

4. Ngoại lệ về Văn hóa (Canada)

>>Xem bản tiếng Anh tại đây

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,477

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn