Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bài viết về lĩnh vực Đảng

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng cập nhật loạt bài viết liên quan đến lĩnh vực Đảng.

  • Sẽ có khoảng 200 ủy viên trung ương khóa XIII 16:07 | 27/05/2020
  • Trường hợp đặc biệt cần thiết tái cử Ban Chấp hành trung ương, không nằm trong độ tuổi quy định, Bộ Chính trị sẽ xem xét kỹ lưỡng, trình Ban Chấp hành trung ương ở thời điểm thích hợp để quyết định.
  • Các bước tiến hành đại hội đảng các cấp 09:15 | 26/05/2020
  • Theo Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/09/2016 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng , Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng dẫn về các bước tiến hành đại hội như ...
  • Phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc dựa trên 3 tiêu chí 16:47 | 11/05/2020
  • Đề cập đến vấn đề số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, căn cứ để phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng dựa trên 3 tiêu chí: ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn