Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Bài viết về lĩnh vực Chính sách người có công

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng cập nhật loạt bài viết liên quan đến lĩnh vực Chính sách người có công.

  • Các chế độ ưu đãi đối với thanh niên xung phong 08:39 | 04/02/2019
  • Thanh niên xung phong, không phân biệt thời kỳ, nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì được hưởng các chế độ ưu đãi của người có công với cách mạng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn