Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Bài viết về lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng cập nhật loạt bài viết liên quan đến lĩnh vực Xây dựng - Đô thị.

  • Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống còn 20 ngày 11:03 | 09/07/2020
  • Luật Xây dựng sửa đổi 2020 chính thức rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn