Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Bài viết về lĩnh vực Lao động - Tiền lương

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng cập nhật loạt bài viết liên quan đến lĩnh vực Lao động - Tiền lương.

  • Luật hóa để thương lượng tập thể thực chất 15:50 | 06/07/2020
  • Công ước 98 ILO nhằm bảo đảm thương lượng tập thể giữa người lao động và người sử dụng lao động có thể diễn ra một cách hiệu quả. Do đó, một thay đổi quan trọng của Việt Nam để phù hợp với Công ước 98 là phải xóa bỏ thực trạng phổ biến hiện nay về ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn