Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

1. Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên là chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thu hẹp phạm vi bảo hộ của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Trong đó bao gồm các yêu cầu loại bỏ một hoặc một số phương án kiểu dáng công nghiệp, một hoặc một số sản phẩm trong bộ sản phẩm trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Lưu ý: Khi yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thẩm định lại về nội dung và người yêu cầu phải nộp phí thẩm định nội dung.

Công ty muốn yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp phải nộp hồ sơ yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ tới Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc tại 02 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

2. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ gồm:

(1) Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 01-SĐVB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN). Trong tờ khai nêu rõ yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

(2) Bản gốc văn bằng bảo hộ;

(3) Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;

(4) 05 bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;

(5) Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện);

(6) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Lưu ý: Một tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ có thể yêu cầu sửa đổi nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng nội dung sửa đổi, với điều kiện người yêu cầu phải nộp phí theo quy định đối với từng văn bằng bảo hộ.

3. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Nếu xét thấy yêu cầu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Trường hợp yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. 

Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,053