Xuất hàng hóa, dịch vụ để tiêu dùng nội bộ trong công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Trường hợp 1: Hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất

Hàng hóa luân chuyển nội bộ là hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh.

- Khi xuất hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì công ty trách nhiệm hữu hạn không phải lập hóa đơn và không phải nộp thuế GTGT.

Ví dụ 1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên B là công ty may mặc sản phẩm lụa tơ tằm, sau khi tạo ra lụa, công ty chuyển tiếp qua khâu sản xuất quần áo thành phẩm. Trong trường hợp này thì công ty B không phải lập hóa đơn và không phải nộp thuế GTGT đối với lụa tơ tằm này.

- Trường hợp công ty tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định.

Ví dụ 2: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên H tự xây dựng nhà nghỉ giữa ca cho công nhân ở trong khu vực sản xuất kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn H không có đơn vị, tổ, đội trực thuộc thực hiện hoạt động xây dựng này. Khi hoàn thành, nghiệm thu nhà nghỉ, Công ty H không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nhà nghỉ giữa ca (đối với nguyên vật liệu xây dựng,...) được kê khai, khấu trừ theo quy định.

- Trường hợp xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả trong nội bộ công ty, nếu có hợp đồng và các chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp, công ty không phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT.

- Trường hợp công ty có sử dụng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, luân chuyển nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh như vận tải, hàng không, đường sắt, bưu chính viễn thông thì phải có văn bản quy định rõ đối tượng và mức khống chế hàng hóa dịch vụ sử dụng nội bộ theo thẩm quyền quy định.

Trường hợp 2: Hàng hóa dùng để tiêu dùng nội bộ không phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi xuất hàng hóa để tiêu dùng nội bộ mà không phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh thì phải lập hóa đơn. Trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Ví dụ 3: Công ty B là doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai, giá chưa có thuế GTGT của 1 chai nước đóng chai trên thị trường là 4.000 đồng.

- Công ty B xuất ra 300 chai nước đóng chai để phục vụ trong các cuộc họp công ty thì Công ty B không phải kê khai, tính thuế GTGT.

- Công ty B xuất ra 300 chai nước đóng chai với mục đích không phục vụ sản xuất kinh doanh thì Công ty B phải kê khai, tính thuế GTGT đối với 300 chai nước xuất dùng không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nêu trên với giá tính thuế là 4.000 x 300 = 1.200.000 đồng.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

6,235
Bài viết liên quan: