Tổ chức bộ phận y tế trong Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh phải tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở tùy theo quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động; cụ thể như sau:

Đối với hộ kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; khai khoáng; sản xuất sản phẩm dệt, may, da, giày; sản xuất than cốc; sản xuất hóa chất; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; tái chế phế liệu; vệ sinh môi trường; sản xuất kim loại; đóng và sửa chữa tàu biển; sản xuất vật liệu xây dựng:

Dưới 300 người lao động

Bố trí ít nhất 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp.

Từ 300 đến dưới 500 người lao động

Bố trí ít nhất 01 bác sĩ / y sĩ và 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp.

Từ 500 đến dưới 1.000 người lao động

Bố trí ít nhất 01 bác sĩ và mỗi ca làm việc phải có 01 người làm công tác y tế có trình độ trung cấp.

Từ 1.000 người lao động trở lên

Phải thành lập cơ sở y tế theo hình thức tổ chức phù hợp quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với hộ kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác:

Dưới 500 người lao động

Bố trí ít nhất 01 người làm công tác y tế trình độ trung cấp.

Từ 500 đến dưới 1.000 người lao động

Bố trí ít nhất 01 y sỹ và 01 người làm công tác y tế trình độ trung cấp.

Trên 1.000 người lao động

Phải có ít nhất 01 bác sỹ và 01 người làm công tác y tế khác.

Người làm công tác y tế ở hộ kinh doanh phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Có trình độ chuyên môn y tế bao gồm: Bác sỹ, Bác sỹ y tế dự phòng, Cử nhân Điều dưỡng, Y sỹ, Điều dưỡng trung học, Hộ sinh viên;

2. Có chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động.

Sau khi tổ chức được bộ phận y tế, hộ kinh doanh phải nhanh chóng gửi Thông báo về thông tin của người làm công tác y tế cơ sở (Mẫu Phụ lục XXI ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP) đến Sở Y tế nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.

Nếu không thể tổ chức được bộ phận y tế theo các yêu cầu nêu trên thì hộ kinh doanh phải ký hợp đồng với cơ sở khám, chữa bệnh đủ năng lực để cơ sở đó cung cấp đủ số lượng người làm công tác y tế theo yêu cầu.

Cần lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh sao cho đảm bảo rằng: khi xảy ra các trường hợp khẩn cấp, họ sẽ có mặt kịp thời tại hộ kinh doanh trong thời hạn 30 phút đối với vùng đồng bằng, thị xã, thành phố và 60 phút đối vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

Đồng thời, hộ kinh doanh cũng nhanh chóng gửi Thông báo về thông tin cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp dịch vụ chăm sóc và quản lý sức khỏe người lao động (Mẫu Phụ lục XXII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP) đến Sở Y tế nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.

Tham khảo mẫu Quyết định thành lập đội sơ cấp cứu trong hộ kinh doanh.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,033