Thủ tục đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

Địa điểm kinh doanh là nơi mà công ty hợp danh tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi công ty hợp danh đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, công ty hợp danh gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh (mẫu Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT). 

Lưu ý: Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc công ty hợp danh hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

2. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật; Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Trường hợp công ty hợp danh có nhu cầu, thì Phòng Đăng ký kinh doanh mói cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho công ty hợp danh. 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,180
Bài viết liên quan: