Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh

Hình từ Internet

Trường hợp địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo tối đa là một (01) năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện thông báo lại nếu địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của địa điểm kinh doanh (mẫu Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

2. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật;

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Đối với doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương cần nộp kèm theo hồ sơ những giấy tờ sau: 

Trường hợp địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

4. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-14 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

5. Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, thủ tục tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 97 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt địa điểm kinh doanh (trừ trường hợp doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư thì nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,879