Thông báo thay đổi chủ sở hữu trang thông tin điện tử tổng hợp trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Thông báo thay đổi chủ sở hữu trang thông tin điện tử tổng hợp

Hình từ Internet

Khi doanh nghiệp tư nhân chuyển nhượng, bán, tặng, cho, ... trang thông tin điện tử tổng hợp dẫn đến thay đổi chủ sở hữu của trang đó, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi chủ sở hữu với cơ quan đã cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đó.

Thời hạn thông báo: 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi chủ sở hữu

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi chủ sở hữu của trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Tên doanh nghiệp; số giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; những nội dung thay đổi.

2. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu người thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Thông tin - Truyền thông nơi cấp Giấy phép.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Kết quả: Giấy xác nhận thay đổi chủ sở hữu trang thông tin điện tử tổng hợp.

Trong 30 ngày sau khi hoàn tất chuyển giao, chủ sở hữu mới của trang thông tin điện tử tổng hợp phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp như đối với trường hợp cấp mới - xem chi tiết tại công việc "Đăng ký thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp", trong thành phần hồ sơ nộp kèm bản sao Giấy phép đã được cấp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

307