Thông báo sử dụng tên miền quốc tế trong Công ty Cổ Phần

Sau khi đăng ký tên miền quốc tế với Nhà đăng ký và trước khi đưa tên miền quốc tế đã đăng ký vào sử dụng, Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo tên miền quốc tế tại đây.

Nội dung thông báo:

1. Tên doanh nghiệp;

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các loại Giấy chứng nhận hợp lệ khác được cấp trước ngày 01/7/2015);

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

4. Địa chỉ trụ sở chính;

5. Số điện thoại, địa chỉ email; họ và tên người quản lý tên miền kèm theo địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài;

6. Tên miền đưa vào sử dụng.

Trình tự thông báo

- Nếu Doanh nghiệp đã có tài khoản quản lý tên miền quốc tế tại trang thongbaotenmien.vn:

1. Truy cập: http://www.thongbaotenmien.vn, chọn nút "Thông báo bổ sung, sửa đổi, xóa"

2. Đăng nhập tài khoản để thực hiện thông báo bổ sung tên miền

3. Nhập danh sách các tên miền cần thông báo bổ sung và chọn nút "Thêm tên miền"

4. Chọn nút "Tiếp tục", sau đó chọn nút "Chấp nhận" để hoàn tất.

- Nếu Doanh nghiệp chưa có tài khoản quản lý tên miền quốc tế đã thông báo tại trang thongbaotenmien.vn:

1. Truy cập vào website http://www.thongbaotenmien.vn, chọn nút "Thông báo sử dụng mới"

2. Gõ tên miền cần thông báo, sau đó nhấn nút "Tra cứu"

3. Chọn "Thông báo sử dụng tên miền quốc tế cho chủ thể là tổ chức" và khai báo các thông tin liên hệ của Doanh nghiệp (các trường có dấu "*" là trường thông tin bắt buộc)

4. Chọn nút "Chấp nhận" để hoàn tất.

5. Sau khi Doanh nghiệp đã thông báo thành công, chương trình sẽ tự động tạo một tài khoản và gửi một email vào hộp thư mà Doanh nghiệp cung cấp khi thông báo tên miền quốc tế, trong đó cung cấp thông tin về tài khoản (account) và mật khẩu (password) cấp cho chủ thể. Doanh nghiệp sử dụng tài khoản được cấp để chủ động thay đổi thông tin, xóa bỏ bớt tên miền đã thông báo hoặc cập nhật thêm tên miền quốc tế sử dụng.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,361