>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Thời điểm tính thuế giá trị gia tăng trong Công ty Hợp Danh

thời điểm xác định thuế gtgt

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Công ty hợp danh phải xác định chính xác thời điểm tính thuế giá trị gia tăng để có thể làm căn cứ để thực hiện kê khai và quyết toán thuế.

Thời điểm tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) được xác định khác nhau đối với mỗi loại hàng hóa, dịch vụ, cụ thể:

- Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trong đó, quyền sở hữu được chuyển từ bên bán sang bên mua kể từ thời điểm hàng hóa được chuyển giao (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác).

- Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Riêng đối với dịch vụ viễn thông là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ kết nối viễn thông theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông nhưng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông.

- Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền.

- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, công ty hợp danh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.

- Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Đối với hàng hóa nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Ví dụ: Kỳ tính thuế tháng 10/2023 của công ty hợp danh A được tính từ ngày 01/10/2023 đến 31/10/2023. Công ty hợp danh A phát sinh việc bán lô hàng bánh kẹo cho khách hàng và đã hoàn tất việc giao hàng vào ngày 31/10/2023, tuy nhiên đến ngày 01/11/2023 công ty mới thu được tiền từ khách hàng.

Theo đó, ngày 31/10/2023 là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu lô hàng bánh kẹo (dù chưa thu được tiền) nên đây cũng chính là thời điểm tính thuế GTGT của lô hàng này. Như vậy, lô hàng bánh kẹo có thời điểm tính thuế GTGT thuộc kỳ tính thuế tháng 10/2023, nên công ty sẽ phải kê khai và nộp thuế GTGT đối với lô hàng này cho kỳ tính thuế tháng 10/2023.

Bên cạnh đó, đối chiếu với quy định tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, có thể thấy: Thời điểm tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ (trừ hàng hóa nhập khẩu) đồng thời cũng chính là thời điểm lập hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ đó.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,268