Thay đổi vốn góp kinh doanh trong Hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh khi đăng ký thành lập cần có các nội dung: tên, địa điểm kinh doanh, số điện thoại, số fax, ngành nghề kinh doannh, số vốn kinh doanh, số lao động và thông tin của cá nhân/ nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình lập Hộ kinh doanh. Do đó, khi có thay đổi một trong những nội dung đăng ký thành lập hộ kinh doanh thì phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. 

Trường hợp hộ kinh doanh do góp thêm vốn dẫn đến thay đổi tổng số vốn kinh doanh thì thực hiện thủ tục như sau:

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (mẫu Phụ lục III-2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

Lưu ý: Khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi vốn kinh doanh thay đổi trên thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

2. Bản sao hợp lệ Biên bản họp về việc thay đổi vốn kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

3. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân thành lập hoặc người đại diện của hộ gia đình thành lập hộ kinh doanh.

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - Kế hoạch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,329