>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Thay đổi thông tin ứng dụng bán hàng đã thông báo trong công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung thông tin ứng dụng bán hàng đã thông báo, khi có thay đổi một trong số các nội dung sau:

1. Tên ứng dụng;

2. Địa chỉ lưu trữ hoặc địa chỉ tải ứng dụng

3. Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên ứng dụng;

4. Tên công ty;

5. Địa chỉ trụ sở chính của công ty;

6. Số, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

7. Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ email người đại diện theo pháp luật của công ty; người chịu trách nhiệm đối với ứng dụng thương mại điện tử bán hàng đã thông báo;

8. Các thông tin khác theo quy định của Bộ Công thương (nếu có).

Quy trình thực hiện:

1. Công ty truy cập Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử, đăng nhập tài khoản đã được cấp và tiến hành theo hướng dẫn, đồng thời gửi Thông báo về việc thay đổi nội dung ứng dụng đã thông báo về Bộ Công thương trong 07 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

Lưu ý: Nếu người thay mặt công ty thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

2. Trong 03 ngày làm việc  kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác từ công ty, Bộ Công thương xác nhận thay đổi nội dung thông báo.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,243
Bài viết liên quan: