Thay đổi tên công ty trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

Trường hợp công ty hợp danh đổi tên, công ty hợp danh phải gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục chi tiết như sau:

1. Thời hạn nộp hồ sơ: 10 ngày kể từ ngày đổi tên công ty hợp danh.

2. Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư nơi công ty hợp danh đặt trụ sở

3. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh ký (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).

- Nghị quyết, quyết định, bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty hợp danh về việc đổi tên công ty.

Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

- Bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (trong trường hợp có ủy quyền):

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Lưu ý:

- Tên mới của công ty vẫn phải tuân thủ các quy định trong việc đặt tên của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản liên quan (xem chi tiết tại công việc ''Những điều cần lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp").

- Sau khi được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty hợp danh phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp và thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể được thực hiện đồng thời một lúc) - Xem chi tiết tại công việc: "Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp".

- Ngoài thủ tục trên, công ty hợp danh phải thực hiện thêm một số thủ tục theo quy định của pháp luật khi đổi tên công ty, xem chi tiết tại: Sau khi thay đổi tên công ty, cần phải làm thủ tục gì?

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,326
Bài viết liên quan: