Thay đổi chủ sở hữu (bán/tặng/cho/chết) trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Thay đổi chủ sở hữu (bán/tặng/cho/chết)

Hình từ Internet

Trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp; chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người mua, người được tặng cho, người thừa kế phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đổi chủ chủ doanh nghiệp tư nhân như sau:

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (mẫu Phụ lục II-3 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

Lưu ý: Trên thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân phải có chữ ký của người bán và người mua (đối với trường hợp bán doanh nghiệp) hoặc chữ ký của người tặng cho và người được tặng cho (đối với trường hợp tặng cho doanh nghiệp) hoặc chữ ký của người thừa kế (đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết);

2. Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người mua, người được tặng cho, người thừa kế doanh nghiệp và người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

3. Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân; hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho doanh nghiệp tư nhân; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế;

4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Lưu ý: Sau khi được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp tư nhân  phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Thủ tục thay đổi chủ sở hữu và thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể được thực hiện đồng thời một lúc)

Xem chi tiết tại công việc: "Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp".

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,701
Bài viết liên quan: