Thành phần hồ sơ để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

Khi có sự thay đổi các thông tin đã đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh, như: địa chỉ, người đứng đầu,...thì công ty hợp danh phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh (mẫu Phụ lục II-9 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

2. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật;

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi địa điểm kinh doanh đã đăng ký 

Trường hợp chuyển địa chỉ nơi đặt địa điểm kinh doanh sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi địa điểm kinh doanh đã đăng ký, công ty hợp danh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh chuyển đến

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,066