Sửa đổi văn bằng bảo hộ giống cây trồng trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên là chủ bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thay đổi, sửa chữa sai sót liên quan đến tên và địa chỉ của chủ bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí. Trong trường hợp những sai sót này là do cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng gây ra thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng phải sửa chữa, chủ bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí.

Công ty có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng với điều kiện phải nộp phí, lệ phí.

Trước đây, thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ giống cây trồng được quy định cụ thể tại Điều 18 Thông tư 16/2013/BNNPTNT. Tuy nhiên, quy định này đã bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 2 Thông tư 18/2021/TT-BNNPTNT.

Tham khảo thủ tục: Cấp lại văn bằng bảo hộ giống cây trồng.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

980