Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang mạng xã hội trong công ty TNHH một thành viên

Công ty có Giấy phép thiết lập mạng xã hội phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép trong những trường hợp sau:

1. Thay đổi tên công ty;

2. Thay đổi loại hình dịch vụ, phạm vi cung cấp dịch vụ (tên miền khi cung cấp trên trang thông tin điện tử, hệ thống phân phối ứng dụng khi cung cấp cho các thiết bị di động);

3. Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;

4. Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm chính.

Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập mạng xã hội nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung;

2. Tài liệu chứng minh có liên quan.

3. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là đại diện theo pháp luật của công ty.

Nơi nộp hồ sơ: Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chủ thể có thẩm quyền: Bộ Thông tin và Truyền thông

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

940