Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang mạng xã hội trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

Công ty hợp danh có Giấy phép thiết lập mạng xã hội phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép trong những trường hợp sau:

1. Thay đổi tên công ty hợp danh.

2. Thay đổi loại hình dịch vụ, phạm vi cung cấp dịch vụ (tên miền khi cung cấp trên trang thông tin điện tử, hệ thống phân phối ứng dụng khi cung cấp cho các thiết bị di động).

3. Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam.

4. Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm chính.

Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập mạng xã hội nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung;

2. Tài liệu chứng minh có liên quan.

3. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh. 

Nơi nộp hồ sơ: Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp. Trường hợp từ chối, thì phải có văn bản trả lời công ty hợp danh, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,115