Sửa đổi Bản mô tả tính chất / chất lượng / danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên là chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm trong văn bằng chỉ dẫn địa lý. Để yêu cầu sửa đổi, công ty cần nộp các tài liệu sau đây:

1. Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 01-SĐVB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);

2. Bản gốc văn bằng bảo hộ;

3. Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;

4. Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đã sửa đổi;

5. Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện);

6. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên yêu cầu ghi nhận thay đổi phải nộp lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ và lệ phí công bố quyết định ghi nhận sửa đổi văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của Cục Sở hữu trí tuệ gây ra.

Nơi nộp hồ sơ: Công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể nộp hồ sơ bằng cách trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Thời hạn giải quyết: 02 tháng kể từ ngày nhận đơn.

Trong trường hợp yêu cầu không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho công ty TNHH 02 thành viên trở lên yêu cầu thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để công ty sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.

Nếu trong thời hạn đã ấn định mà công ty yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,042