Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm

Hình từ Internet

Doanh nghiệp tư nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm như sau:

1. Thời hạn quyết toán thuế

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (31/3) hoặc năm tài chính, doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền.

Trường hợp doanh nghiệp tư nhân không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm tính thuế thì mới không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là TNCN).

Ví dụ:

Năm 2015, doanh nghiệp tư nhân H không phát sinh trả lương cho người lao động nào. Như vậy, doanh nghiệp H không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015.

Đến năm 2016,  doanh nghiệp H có trả lương cho 10 người lao động của mình; nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của ai trong số đó (tức là không ai có thu nhập đến mức nộp thuế TNCN). Trong trường hợp này, doanh nghiệp tư nhân H vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho năm 2016.

2. Hồ sơ quyết toán thuế năm

Doanh nghiệp tư nhân nộp hồ sơ quyết toán năm thuế TNCN bao gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần (Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần (Mẫu 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

- Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

- Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay (Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

- Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện công việc.

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp trả thu nhập.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

5,031
Bài viết liên quan: