>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Quy định về việc kê khai và đăng ký tờ khai hải quan trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

Công ty hợp danh thực hiện thủ tục khai báo hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông qua hệ thống hải quan điện tử (Hệ thống VNACCS), chứ không thực hiện nộp hồ sơ giấy.

Để có thể tham gia hệ thống VNACCS, công ty hợp danh tiến hành đăng ký chữ ký số và tài khoản sử dụng của mình trên hệ thống theo hướng dẫn cụ thể tại đường dẫn sau: Các bước để vận hành Hệ thống VNACCS.

Tiếp đến, công ty hợp danh tải về và cài đặt phần mềm hỗ trợ khai báo hải quan. Phần mềm hỗ trợ khai báo được Tổng cục Hải quan cung cấp miễn phí tại đường dẫn sau: Phần mềm đầu cuối của Hệ thống VNACCS; hoặc, công ty hợp danh có thể sử dụng phần mềm khác đã được cơ quan hải quan xác nhận tương thích với hệ thống và phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của cơ quan hải quan.

Sau khi hoàn thành các bước cài đặt và đăng ký ban đầu nêu trên, công ty hợp danh đã có thể sử dụng phần mềm để thực hiện khai báo hải quan và truyền dữ liệu thông tin khai báo hải quan đến Hệ thống VNACCS.

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa, công ty hợp danh sử dụng phần mềm để khai báo thông tin hải quan (hay còn được gọi là mở Tờ khai hải quan điện tử - sau đây gọi tắt là “Tờ khai”), đính kèm các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan tương ứng với nghiệp vụ đó; và, đăng ký Tờ khai với cơ quan hải quan có thẩm quyền.

Việc khai báo thông tin hải quan đối với từng nghiệp vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không có sự khác biệt về mặt thao tác, mà chỉ khác nhau ở thông tin điền vào các chỉ tiêu trên màn hình nhập liệu của Tờ khai đó. Công ty hợp danh có thể tải về Tài liệu hướng dẫn khai báo hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được đính kèm theo dưới đây, để thao tác cụ thể.

Tờ khai đã đăng ký thành công được Hệ thống VNACCS xử lý theo cơ chế tự động phân luồng. Công ty hợp danh sẽ nhận được thông báo về kết quả phân luồng đối với Tờ khai của mình là một trong 03 phân luồng dưới đây:

- Phân luồng Xanh: đây là luồng được xử lý nhanh chóng nhất. Hệ thống VNACCS sẽ tự động xử lý cho phép thông quan, mà không đòi hỏi cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ hải quan hay kiểm tra thực tế hàng hóa.

- Phân luồng Vàng: cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan của công ty hợp danh để quyết định có được thông quan hay không; hoặc, chuyển sang phân luồng đỏ.

- Phân luồng Đỏ: đây là luồng mất nhiều thời gian xử lý nhất. Ngoài việc tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan như phân luồng vàng, cơ quan hải quan cũng sẽ tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa của doanh nghiệp, để quyết định cho phép thông quan hay không.

Không có phân luồng nào là tuyệt đối. Dù phân luồng Xanh thường xảy ra đối với Tờ khai của các Doanh nghiệp ưu tiên, nhưng cơ quan hải quan vẫn có quyền kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ hải quan của doanh nghiệp. Tương tự, Tờ khai thuộc phân luồng Vàng có thể bị chuyển sang phân luồng Đỏ và ngược lại.

Do đó, khi đã đăng ký Tờ khai thành công, công ty hợp danh phải theo dõi các thông báo trên phần mềm từ cơ quan hải quan để phối hợp thực hiện các công việc kịp thời, đúng quy định.

Khái quát lại, khi khai báo hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì công ty hợp danh sẽ thực hiện những công việc chính yếu sau đây:

- Mở Tờ khai hải quan điện tử. Công ty hợp danh điền đầy đủ, chính xác thông tin vào các chỉ tiêu trên giao diện nhập thông tin của Tờ khai và đảm bảo tuân thủ Nguyên tắc khai hải quan.

- Điền đúng mã vào các chỉ tiêu thông tin dạng mã (đặc biệt lưu ý đối với mã loại hình xuất, nhập khẩu và mã cơ quan hải quan giải quyết thủ tục) để tránh việc phải Khai bổ sung hồ sơ hải quan hoặc Hủy tờ khai hải quan do điền sai ở các chỉ tiêu không được khai bổ sung.

Công ty hợp danh theo dõi và sử dụng Bảng mã chuẩn của Hệ thống VNACCS mà Tổng cục Hải quan Việt Nam công bố.

- Chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu  tương ứng với nghiệp vụ xuất, nhập khẩu đang thực hiện. Scan các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, ký số vào các tập tin để đính kèm theo Tờ khai sẽ đăng ký.

Đồng thời, công ty hợp danh phải nghiêm chỉnh thực hiện việc Lưu trữ hồ sơ hải quan nhằm đảm bảo công tác kiểm tra hải quan.

- Tiến hành đăng ký Tờ khai hải quan điện tử đã mở. Sau đó, theo dõi nhận kết quả đăng ký Tờ khai và kết quả phân luồng của Tờ khai đó. Thực hiện theo các thông báo từ cơ quan hải quan nếu có, và chuẩn bị cho việc kiểm tra thực tế hàng hóa nếu rơi vào phân luồng Đỏ.

- Nhận các thông báo về thuế, lệ phí phải nộp từ cơ quan hải quan, thông qua phần mềm hỗ trợ khai báo.

Công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu (nếu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế) và lệ phí hải quan trước khi được thông quan hàng hóa, trừ các trường hợp sử dụng bảo lãnh nộp thuế.

- Cuối cùng, công ty hợp danh nhận các thông báo về quyết định cho phép thông quan hàng hóa của cơ quan hải quan, thông qua phần mềm hỗ trợ khai báo.

Tờ khai có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký; Đồng thời, công ty hợp danh cần đảm bảo hoàn tất thủ tục khai báo hải quan trong thời hạn như sau:

- Đối với hàng hóa xuất khẩu: nộp sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm mà công ty hợp danh thông báo và chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh;

- Đối với hàng hóa nhập khẩu: nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.

- Đối với phương tiện vận tải: thời hạn khai và nộp tờ khai hải quan thực hiện như sau:

+ Đối với phương tiện vận tải quá cảnh được thực hiện ngay khi tới cửa khẩu nhập cảnh đầu tiên và trước khi phương tiện vận tải qua cửa khẩu xuất cảnh cuối cùng.

+ Đối với phương tiện vận tải đường biển nhập cảnh được thực hiện chậm nhất 02 giờ sau khi cảng vụ thông báo phương tiện vận tải nhập cảnh đã đến vị trí đón hoa tiêu; đối với phương tiện vận tải đường biển xuất cảnh được thực hiện chậm nhất 01 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh.

+ Đối với phương tiện vận tải đường hàng không xuất cảnh, nhập cảnh được thực hiện ngay khi phương tiện vận tải nhập cảnh đến cửa khẩu và trước khi tổ chức vận tải chấm dứt việc làm thủ tục nhận hàng hóa xuất khẩu, hành khách xuất cảnh.

+ Đối với phương tiện vận tải đường sắt, đường bộ và đường sông xuất cảnh, nhập cảnh được thực hiện ngay sau khi phương tiện vận tải đến cửa khẩu nhập cảnh đầu tiên và trước khi phương tiện vận tải qua cửa khẩu xuất cảnh cuối cùng.

Quá trình giải quyết cho phép thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhanh hay chậm là tùy vào trường hợp hàng hóa cụ thể và mức độ chuẩn xác khi khai báo của công ty hợp danh. Tuy nhiên, một số nghiệp vụ của cơ quan hải quan được giới hạn thời gian giải quyết như sau:

- Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ hải quan: không quá 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan.

- Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa: không quá 08 giờ làm việc kể từ thời điểm công ty hợp danh xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

Đối với lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày.

2,438
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: