>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Quy định về việc đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Khi xét thấy mình đáp ứng đủ Điều kiện để được áp dụng chế độ ưu tiên, có nhu cầu được áp dụng chế độ ưu tiên, thì doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ bản giấy đề nghị công nhận đến Tổng cục Hải quan để được xem xét công nhận.

Hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên bao gồm:

1. Văn bản đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên (Mẫu 02a/DNUT ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BTC): 01 bản chính;

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 02 năm tài chính liên tục, gần nhất: 01 bản chụp;

3. Báo cáo kiểm toán trong 02 năm tài chính liên tục, gần nhất: 01 bản chụp;

4. Bản kết luận thanh tra trong 02 năm gần nhất (nếu có): 01 bản chụp;

5. Bản mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp trong đó mô tả đầy đủ quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát vận hành thực tế toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, kiểm soát an ninh an toàn dây chuyền cung ứng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp: 01 bản chính;

6. Các giấy chứng nhận khen thưởng, chứng chỉ chất lượng (nếu có): 01 bản chụp.

Nếu không thể nộp hồ sơ trực tiếp, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến của Hải quan Việt Nam - doanh nghiệp nhập từ khóa là "doanh nghiệp ưu tiên" vào ô tìm kiếm "Tên thủ tục:" để xem hướng dẫn thực hiện trực tuyến thủ tục đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản thông báo doanh nghiệp nộp bổ sung.

Trường hợp hồ sơ doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trả lời cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do không đáp ứng.

Trường hợp kết quả kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp đáp ứng điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành thẩm định thực tế tại doanh nghiệp.

Thời gian thẩm định thực tế tại doanh nghiệp tối đa 05 (năm) ngày làm việc:

- Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn thẩm định hồ sơ, Cục Hải quan có văn bản thông báo cho doanh nghiệp về kế hoạch, phạm vi, nội dung thẩm định thực tế tại trụ sở doanh nghiệp, gồm: thẩm định các điều kiện doanh nghiệp ưu tiên và kiểm tra sau thông quan đánh giá tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế (nếu có).

- Trường hợp không phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp để đánh giá tuân thủ pháp luật thì thời gian thẩm định thực tế không quá 03 (ba) ngày làm việc.

Trường hợp phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp thì thời gian thực hiện theo pháp luật về kiểm tra sau thông quan.

Việc thẩm định, kết luận về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên phải được xử lý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đối với các trường hợp phức tạp, cần lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan thì thời gian thẩm định có thể được kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,190
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: