>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Quy định về trách nhiệm báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong công ty TNHH một thành viên

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Định kỳ hàng năm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải gửi Phiếu điều tra tình hình hoạt động thương mại điện tử thể hiện số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó, đồng thời giải trình và cung cấp thông tin về các hoạt động trên ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi được Bộ Công Thương yêu cầu về Bộ Công thương theo các phương thức sau:

- Gửi báo cáo trực tuyến thông qua tài khoản đã được cấp trên Cổng thông tin quản lý website thương mại điện tử.

- Nộp báo cáo trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Lưu ý: Nếu người thay mặt công ty thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,611
Bài viết liên quan: