Phục hồi hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Cục Trồng trọt ra thông báo đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ, doanh nghiệp tư nhân là chủ bằng bảo hộ có quyền gửi hồ sơ đề nghị phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng đến Cục Trồng trọt.

1. Thành phần hồ sơ gồm:

(1) Đơn đề nghị phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng (mẫu tại Phụ lục 18 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT);

(2) Chứng cứ chứng minh đã khắc phục được các lý do đình chỉ;

(3) Biên lai nộp phí phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng;

(4) Giấy ủy quyền (trong trường hợp nộp qua đại diện) theo Mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT.

 Phục hồi hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

2. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định hồ sơ và căn cứ vào kết quả khảo nghiệm lại: 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt ban hành quyết định phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng và trả kết quả cho người đăng ký. Quyết định phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng được đăng tải trên Tạp chí Nông nghi ệp & Phát triển nông thôn.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Trồng trọt trả lời bằng văn bản cho người đăng ký có nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

986